Børnefaglige undersøgelser
Jeg arbejder med psykologiske profiler og personlighedsundersøgelser af enkeltpersoner i alle aldre, herunder både voksenpsykologiske og børnepsykologiske undersøgelser. Undersøgelserne er altid tilpasset den ekeltest alder og forudsætninger samt den problemstilling, der ønskes belyst. Jeg har bred erfaring med komplekse psykologfaglige undersøgelser som eks. forældrekompetenceundersøgelser, og har arbejdet tæt med flere kommuner og institutioner, eks. FABU, der ønsker grundige udredninger baseret på testning, observation og kliniske interview.


Jeg foretager diverse kognitive og personlighedsmæssige tests, herunder bl.a.:


  • WAIS IV
  • WISC V
  • MCMI III
  • Rorschach ad modum Exner
  • TAT
  • 5-15 manualen


Jeg laver desuden strukturerede og ustrukturerede observationer af samvær mellem
forældre og børn samt relevante interviews, eks. PDI, AAI mm.