En normkritisk tilgang til terapien

Menneskets seksualitet og kønsidentitet kan være mangefacetteret.


Jeg hører desværre fra mange, der tilhører en seksuel- eller kønsminoritet, at
de oplever diskrimination og stigmatisering - også i mødet med behandlersystemet.


Jeg har en specialviden om transkønnede baseret på 8 års klinisk erfaring med både voksne og børn med kønsdysfori. Jeg har derudover erfaringer med supervision og undervisningsforløb i normkritisk arbejde. 


Jeg byder alle LGBTQIA+ personer, polyamorøse, sexarbejdere - og alle derimellem - velkommen i min klinik. Jeg bestræber mig på en åben og fordomsfri dialog og taler gerne med dig om din seksualitet, din livsstil og din identitet, uden at det problematiseres. Jeg forholder mig åbent overfor alt, som kan forekomme hos - og mellem - samtykkende voksne mennesker. Jeg mener, at man gennem afstigmatisering kan nå frem til en forståelse af sig selv og andre, der ikke behøver at konformere til de normative og binære forståelsesrammer, som vi oftest er vokset op med. 


Jeg vil skabe rammerne for, at du kan drøfte alle sider af dit selv og din adfærd i så trygge rammer, som muligt.A norm-critical approach to therapy


Human sexuality and genderidentity can be diverse.


Unfortunately, I often hear from sexual- and gender minority people that they have experienced discrimination and stigmatization - even within the same healthcare system that should be helping them.


I have a specialized knowledge about transgender people based on 8 years of clinical work with both adults and children with gender dysforia. I also supervise and educate in normcritical practice.


I welcome people within the LGBTQIA+ community, the polyamorous, sex workers - and anyone in between. I always strive for an open dialogue. Your lifestyle, your identity and your sexuality can and should be addressed without stigma, and I keep an open mind to anything that happens within - and between - consenting adults. My thoughts on gender and sexuality are that destigmatization can lead to a more nuanced, less normative and binary idea of one self and others.

My goal is to create a safe space for you to share all aspects that are relevant to your experience and your behavior without the fear of being judged.