Terapi

Terapi med børn og unge


Jeg tilbyder terapi med børn og unge ned til 7 år.


Børns behov for samtaleterapi adskiller sig fra voksnes, idet de fleste børn primært har behov for, at deres
forældre varetager rollen som den støttende og forstående, når de har det svært.


Der kan dog være situationer i barnets og familiens liv, hvor der er behov for hjælp fra en udeforstående voksen.

Jeg har arbejdet med børn og deres forældre siden 2005, og har gode erfaringer med individuel terapi med børn og familieintervention. Jeg arbejder bl.a. med familiekriser som dødsfald og skilsmisse, med børn med angst og OCD samt trivselsproblematikker eller identitetsspørgsmål.


Barnets tarv kan oftest varetages ud fra en opdeling, hvor jeg som udenforstående voksen arbejder alene med barnet i form af støttende samtaler, samtidig med at arbejde med forældrene, der som de voksne har ansvaret for at implementere de eventuelle ændringer, som barnet har brug for i sin hverdag, i skolen, i hjemmet eller omkring sociale dynamikker. Samtaler med både barn og forældre vil således ofte være en del af terapiens rammer.

Terapi med voksne


Jeg har arbejdet med voksne siden 2005, med en grundlæggende psykodynamisk tilgang udover kognitive og eksistentielle redskaber.

Samtaleterapien kan skabe større indsigt, skabe forudsætning for at ændre rammer og vilkår i hverdagen, og danne grundlag for vedvarende ændringer i familielivet, arbejdslivet og de nære relationer.


Jeg arbejder med problematikker som stress, angst og depression, og livskriser som følge af dødsfald, sygdom og skilsmisse. Derudover arbejder jeg med seksuelle og kønsidentitsrelaterede problematikker. Se mere under "Normkritisk tilgang".
Asylområdet


Arbejdet med børn, unge og voksne i asylsystemet kræver særligt kendskab til de forhold, som en flugt og adskillelse fra familien, og en hverdag i asylsystemet medfører, og der er ofte brug for en differentieret tilgang, både under testning, interviews og den terapeutiske intervention.


Jeg har gennem mit arbejde med mindreårige uledsagede asylansøgere fået et kendskab til asylområdets særlige problematikker, herunder traumer, tab, savn og sproglige og kulturelle problemstillinger.