Supervision

SupervisionJeg tibyder sagssupervision til enkeltpersoner og grupper, der arbejder med behandling af børn og unge. Relevante faggrupper kunne være socialrådgivere, pædagoger og lærere, og sundhedsfagligt personle indenfor døgn- og dagbehandling.


Supervisionen tager udgangspunkt i behandleren som professionel, og den relation de indgår i med de børn og unge, som de arbejder med i det daglige. Fokus ligger mellem faglig viden og medmenneskelig følsomhed og dynamiske processer. Supervision modvirker, at den professionelle bliver stresset eller udbrændt, samtidig med at der sker en opkvalificering af den enkelte behandler eller gruppes faglige kompetencer.


Jeg har arbejdet med en mere undervisnings-præget tilgang i supervisionen, med en systemisk tilgang samt ud fra en dynamisk tilgang til specifikke cases. Supervisionsforløb tilrettelægges udfra faggruppens behov, erfaringer og ønsker.

Psykolog Stinne Bogh

(+45) 26 49 11 00


stinnebogh@protonmail.com